Photo credit: DiasporaEngager (www.DiasporaEngager.com).

Vind asseblief aangeheg ’n klankgreep van Dr Leon Schreiber LP.

Die Demokratiese Alliansie (DA) het vandag hofstukke ingedien by die Kaapse Hooggeregshof om die Universiteit van Stellenbosch (US) se weiering om leermateriaal in Afrikaans beskikbaar te stel as ongrondwetlik, onwettig en ongeldig te laat verklaar. Die DA bring hierdie aansoek in samewerking met, en ter ondersteuning van, Afrikaanssprekende studente aan die US en ter bevordering van die breër Afrikaanssprekende gemeenskap se grondwetlike reg op moedertaalonderrig.

In die hofstukke sit die DA en studente uiteen dat die US reeds vir die afgelope vier semesters – twee jaar lank – hul eie taalbeleid verbreek deur nie nuwe leermateriaal aan Afrikaanssprekende studente beskikbaar te maak nie. Hierdie growwe diskriminasie benadeel nie net die ongeveer 8 000 Afrikaanse studente aan die US nie, maar verbreek ook artikel 29 (2) van die Grondwet, wat bevestig dat elke Suid-Afrikaner die reg het om onderrig te ontvang in die taal van eie keuse.

Oor die afgelope maande het die DA en die organisasie StudentePlein verdoemende bewyse ingesamel teen die US, wat ons vandag by die hof ingedien het. Die bestuur en senaat van die universiteit, beide onder leiding van rektor Wim de Villiers, het die instelling se eie taalbeleid geminag en verbreek deur die Covid-pandemie te gebruik as ’n verskoning om weg te doen met Afrikaanse leermateriaal.

De Villiers en ’n klein groepie administrateurs het eensydig besluit om Afrikaans af te skaf in weerwil van die taalbeleid se stipulasie dat afwykings slegs kan plaasvind op aanbeveling van fakulteite. Hierdie meganisme bestaan juis om te verseker dat oorywerige en ideologies-gedrewe administrateurs nie namens studente, dosente en fakulteite kan besluit oor taalreëlings nie.

Nadat die US-bestuur op onregmatige wyse weggedoen het met Afrikaanse leermateriaal, het hul ook die publiek daaroor mislei in ’n poging om hul spore dood te vee. Die US het in ’n mediaverklaring valslik beweer dat die afwyking van die taalbeleid deur fakulteite versoek is. En alhoewel hul aanvanklik aangevoer het dat die afwyking net vir een semester sou voortduur, dui ons bewyse aan die hof daarop dat Afrikaanse leermateriaal reeds vir vier semesters lank nie meer beskikbaar gemaak word nie – met geen einde in sig nie.

Die DA het verder ook eedsverklarings deur verskeie studente ingedien wat daarop wys dat dieselfde minagting van Afrikaans ook geld wanneer dit kom by lesings, met géén Afrikaans wat gebruik word in lesings wat veronderstel is om in parallelmedium of dubbelmedium aangebied te word nie.

Die DA versoek die hof om hierdie taaldiskriminasie ongrondwetlik, onwettig en ongeldig te verklaar, en dat die hof ‘n bevel uitreik dat leermateriaal voortaan in Afrikaans beskikbaar gemaak moet word. Alhoewel hierdie saak steeds nie Afrikaans op gelyke voet met Engels sal plaas aan die US nie, is dit van groot belang dat verantwoordbaarheid seëvier.

Source of original article: Democratic Alliance (content.voteda.org).
The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.GlobalDiasporaNews.com).

To submit your press release: (https://www.GlobalDiasporaNews.com/pr).

To advertise on Global Diaspora News: (www.GlobalDiasporaNews.com/ads).

Sign up to Global Diaspora News newsletter (https://www.GlobalDiasporaNews.com/newsletter/) to start receiving updates and opportunities directly in your email inbox for free.