Photo Credit: Global Diaspora News (www.GlobalDiasporaNews.com).

Đại dịch do vi rút corona gây ra (COVID-19) đã chạm đến tất cả các khía cạnh của xã hội bao gồm cả cách chúng ta làm việc. Nhân viên ứng phó khẩn cấp, nhân viên y tếvà những người khác cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng đã phải làm quá nhiều việc cùng một lúc, làm việc nhiều giờ hơn bình thường, làm việc nhiều ca hoặc thậm chí qua đêm và có ít thời gian ngủ và nạp lại năng lượng.

Trong hoàn cảnh thông thường, người trưởng thành cần ngủ 7-9 giờ mỗi đêm, cùng với cơ hội nghỉ ngơi trong khi thức, sức khỏe tối ưu và sức khỏe tinh thần. Thời gian làm việc dài và làm việc theo ca, kết hợp với công việc căng thẳng hoặc đòi hỏi về thể chất, có thể dẫn đến giấc ngủ kém và mệt mỏi cực độ. Mệt mỏi làm tăng nguy cơ chấn thương và suy giảm sức khỏe (nhiễm trùng, bệnh tật và rối loạn sức khỏe tâm thần).

Mặc dù không có một giải pháp nào phù hợp với nhu cầu của tất cả mọi người, đây là một số chiến lược chung mà người lao động và nhà sử dụng lao động có thể sử dụng để quản lý sự mệt mỏi tại nơi làm việc và làm việc an toàn.

Source of original article: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) / 2019 Novel Coronavirus (tools.cdc.gov).
The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.GlobalDiasporaNews.com).

To submit your press release: (https://www.GlobalDiasporaNews.com/pr).

To advertise on Global Diaspora News: (www.GlobalDiasporaNews.com/ads).

Sign up to Global Diaspora News newsletter (https://www.GlobalDiasporaNews.com/newsletter/) to start receiving updates and opportunities directly in your email inbox for free.